Om oss

Organisasjonsnummer: 9974.13598


Bankkontonr. for de som ønsker å bidra til vår drift: 1503.24.46318

 

Leder: Thomas Birkeland, tlf. 91664353, epost:

Nasjonal støttegruppe etter 22.juli hendelsene
E-post: