AKTUELT

LOS-funksjonen

Publisert: 26/01/20 oppdatert: 26/01/20

I sammarbeid med Den Nationale Støttegruppen her RVTS etablert en hjelpefungsjon: LOS-fungsjonen.

Trenger du bistand - ikke nøl med å ta kontakt. Kontaktinfo finnes nedenfor.

Litt om funksjonen:

Mandat:

  • RVTSene skal bistå Nasjonal Støttegruppe i å synliggjøre tilbud om los-funksjon overfor de berørte etter terrorhandlingene i 2011.

  • Hvert RVTS oppnevner loser (kontaktpersoner) som berørte kan kontakte.

  • Berørte kan ta direkte kontakt med losene. De tilbys da avklaringssamtale/r for vurdering og eventuell oppfølging av behov for bistand.

  • Losenes oppgave vil blant annet være å informere om aktuelle tilbud.

  • Losene kan ved behov være behjelpelig med å etablere kontakt med relevante instanser, der vedkommende kan få et tilbud om helsehjelp eller annen bistand. 

  • Losene skal bidra til et tettere samarbeid mellom RVTS’ ene, Nasjonal støttegruppe og dens fylkeslag.

  • Det er utviklet et system for dokumentasjon som omfatter samtykkeskjema, loggføring, registrering og brukerevaluering. Dette er gjort i tråd med oppdaterte personvernregler inkludert GDPR.

Kontaktinfo LOS-funksjon RVTS Nord

Christy Benedict Edvardsen

Mail: christy.benedict.edvardsen@unn.no

Tlf: 77 75 43 68

Anders Lundesgaard

Mail: anders.lundesgaard@unn.no

Tlf: 915 34 074

Siste nytt